www.kruprathai.com=> ค้นหา -> เที่ยวลาว

เที่ยวลาว

จำนวนผู้เข้าชม : 1456 คน

คลิกดูภาพขนาดจริง : เที่ยวลาว
คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง : เที่ยวลาวรูปภาพ


รายละเอียด

เที่ยวลาว

ราคา : 0 .-

ประเภท : พระเบญจภาคี

แต่เดิมนั้นอำเภอนี้เป็นเมืองที่ชื่อว่า เมืองโขงเจียม ในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2364 ในตอนนั้นเมืองโขงเจียมได้ขึ้นตรงต่อเมืองนครจำปาศักดิ์ และต่อมารัชกาลที่ 3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เมืองโขงเจียมมาขึ้นตรงต่อเมืองเขมราฐในปี พ.ศ. 2371 และในปี พ.ศ. 2443-2445 เมืองโขงเจียมก็ได้ถูกลดฐานะลงเป็น อำเภอโขงเจียม ขึ้นตรงกับเมืองเขมราฐ จากนั้นอีกไม่นานเมืองเขมราฐได้ถูกลดฐานะจากเมืองเขมราฐเป็นอำเภอเขมราฐขึ้นกับเมืองยโสธร จึงทำให้อำเภอโขงเจียมขึ้นตรงกับเมืองยโสธรด้วย
ขอบคุณแหล่งข้อมูลพระเครื่องจาก : คุณโอฬารศิลป์ http://www.oransin.com

  เมื่อวันที่ : 2013-01-06 22:20:57